اسکار2012

اسکار در دستان اصغر فرهادی

/ 6 نظر / 33 بازدید
زینب

اسکار در حال افتخاره..[پلک]

امیر

دست یکی دیگست که...[نیشخند]

امیر

ولی خدایش با این کارشون پرچم ایرانو بردن بالا[گل]

امیر

مبهم حرف زدی نگرفتم[خرخون]